komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

1978 marzec 5, Wrocław

Szyfrogram nr 599 zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Edwarda Zarzyckiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący spotkania przedstawicieli SKS z Warszawy i Wrocławia,
tajne


Nawiązując do poprzednich meldunków dotyczących sytuacji w środowisku SKS-owskim Wrocławia i poczynań głównych figurantów, informuję, że w dniu 4 bm. do Wrocławia przybyła pięcioosobowa grupa młodzieżowych działaczy antysocjalistycznych z Warszawy. Nie przyjechali natomiast zapowiedziani rzecznicy SKS-u z Krakowa i Poznania.
Przedstawiciele z Warszawy przebywali we Wrocławiu przy ul. [...], gdzie poruszano sprawy organizacyjne SKS-u łącznie z omawianiem zasad na najbliższy okres. W świetle powyższego nasuwa się wniosek, iż istotnie na terenie Wrocławia w dniu 4 bm. miał się odbyć krajowy zjazd przedstawicieli SKS-u. Uczestnicy spotkania w mieszkaniu przy ul. [...] po północy dnia 5 marca br. zaczęli rozchodzić się do domów. W chwili obecnej, tj. o godz. 10.30, nie ma sygnałów, które by wskazywały, że umawiają jakieś nowe spotkanie lub podejmują nowe inicjatywy.
Otrzymaliśmy jedynie do tej pory informację, że Leszek Budrewicz, rzecznik wrocławskiego SKS-u, w godzinach rannych dzwonił do J[acka] Kuronia - informując go, że trzej zatrzymani w czasie przeszukania przy ul. [...] w dniu 3 marca po upływie 24 godzin 4 marca zostali zwolnieni z aresztów. Ponadto poinformował, że dr Jan Walc z Warszawy nadal przebywa w areszcie.
Nasze działania w dniu dzisiejszym ukierunkowane są na aktywną kontrolę głównych figurantów, rozpoznania ich poczynań, zamiarów itp.
W wypadku otrzymania sygnałów o ewentualnym organizowaniu się zgromadzeń członków SKS-ów zostaną podjęte stosowne przeciwdziałania.
Źródło: AIPN, 0222/701. t. VI, k. 321
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  komentarze: (0)