komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

1978 marzec 8. Wrocław

Szyfrogram nr 630 zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Edwarda Zarzyckiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący zamierzeń działaczy SKS i planowanych przedsięwzięć operacyjnych
tajne


Z informacji operacyjnych, jakie posiadamy, wynika, że zatrzymani w trakcie nieformalnego zebrania w liczbie 27 osób, a następnie ukarani przez kolegium ds. wykroczeń, zamierzają w większości zapłacić grzywny, przy czym w rozmowach i rozważaniach związanych z całokształtem wydarzeń mówią o potrzebie odwoływania się do wyższej instancji orzekającej. Główni figuranci. a przede wszystkim P[iotr] Starzyński, A[leksader] Gleichgewicht. J[erzy] Filak i inni, planują zorganizowanie zbiórki w środowiskach uczelnianych na pokrycie orzeczonych" kar pieniężnych. Piotr Starzyński powyższą sprawę konsultował z J[ackiem] Kuroniem, który poparł tę akcję, mimo że uprzedzał swego rozmówcę, iż władze mają prawo zawyrokować przepadłość pieniędzy zebranych w sposób nieformalny. Stwierdził dalej, iż ta zbiórka będzie odpowiedzią na represje i obroną prawa do wolności zgromadzeń. Jego zdaniem zbiórkę tę koniecznie należy przeprowadzić. Dalej instruował Starzyńskiego, iż należy się odwołać od orzeczeń kolegium. Ewidentnie dał do zrozumienia, że zależy mu na maksymalnym rozgłosie i że w tym kontekście zbiórka jest bardzo dobra.

W dalszych wypowiedziach Kuroń oświadczył, że można skierować specjalne oświadczenie do opinii publicznej i wezwać do masowych zbiórek na uczelniach. W jego ocenie byłaby to odpowiedź ciosem za cios.

Uwzględniając powyższą sytuację, podejmiemy stosowne przeciwdziałania operacyjne i inspirujące wobec władz i aktywów uczelnianych, które w maksymalnym stopniu zapobiegałyby możliwości zrealizowania akcji zbiórkowej.

W odniesieniu do poszczególnych figurantów będą zastosowane następujące przedsięwzięcia:

1. P[iotr] Starzyński od godz. 6.00 dnia 8 III 1978 r. będzie pod stałą kontrolą i obserwacją operacyjną. Spowodowano, iż w miejscu pracy będzie on obarczony w najbliższych dniach dodatkowymi zajęciami, a w razie potrzeby wysłany w delegację.

2. L[eszek] Budrewicz od godz. 6.00 rano dnia 8 III 1978 r. będzie pod stała kontrolą operacyjną i "opieką" władz uczelnianych w sensie kontroli jego obecności na zajęciach i wezwania do dyskusji na temat pracy magisterskiej itp.

3. A[]leksander] Gleichgewicht będzie wezwany do KW PZPR w celu wyjaśnienia, kto podpisał w jego imieniu listę obecności, gdy był zatrzymany. W miejscu pracy będzie kontrolowany, a niezależnie od tego w wyniku naszych przedsięwzięć stworzone zostaną warunki uniemożliwiające mu zaangażowanie się w akcję zbiórki pieniężnej.

4. J[erzy] Filak - przewidziana jest w dniu 8 III 1978 r. rozmowa dyr. "Dolmelu" z wymienionym, kontrola ze strony bezpośrednich przełożonych niedopuszczającą do ewentualnej zbiórki na terenie zakładu.

5. Rospond, Klimek, Adamkiewicz - od godzin rannych obserwacja operacyjna i rozmowy ostrzegawcze w komitecie uczelnianym PZPR.

Nasze działania operacyjne rozszerzyliśmy również na innych figurantów. którzy, jak wynika z rozpoznania i analizy sytuacji, mogą aktywnie włączyć się do zbiórki pieniężnej i popierać tę akcję. I tak. jeśli chodzi o Adama Pleśnara, głównego aktywistę "Hazardzistów", zabezpieczy [go] najbliżej z nim związany i mający poważne wpływy TW "Bolek". Ewentualne zamiary Pleśnara będzie torpedował, używając argumentu, że w chwili obecnej im, tzn. ROPCiO. nie opłaca się angażować po stronie SKS-u, bowiem wojewoda nie udzielił jeszcze odpowiedzi w sprawie pisma o przydzielenie pomieszczenia na punkt informacyjno-konsultacyjny. Gdyby dotarło do niego, iż ROPCiO popiera awanturnicze zamysły SKS-u, może to wpłynąć niekorzystnie na decyzję w powyższej sprawie.

Podobnie małżeństwo Labudów będzie zabezpieczone agenturalnie w celu uzyskania wyprzedzających danych, jaki jest ich stosunek do akcji zbiórkowej.

Posiadamy również informację, której pewne aspekty wskazują, że do akcji protestacyjnej w sprawie członków wrocławskiego SKS-u i zbiórek pieniężnych może zaangażować się prof. Hartman. Wiadomo nam, iż usiłował on pilnie porozumieć się z prof. Gleichgewichtem, a nie zastawszy go, rozmawiał z prof. Dudą i zaproponował mu wspólne spotkanie z prof. Gleichgewichtem w godzinach przedpołudniowych dnia 8 III 1978 r. Duda nadmienił, że posiada brulion z wnioskami, które były opracowane, a Hartman prosił, aby je przyniósł ze sobą, bo on nie dysponuje wszystkimi materiałami.

O dalszym rozwoju sytuacji w środowisku wrocławskiego SKS-u, o zamierzeniach i poczynaniach głównych figurantów będziemy sukcesywnie informować.

Źródło: AIPN, 0222/701, t. VI. k. 322-324
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  komentarze: (0)