komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 1 październik 1 1978r.

Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli czterech SKS w dniu 29 września 1978 r., tajne

W dniu 29 IX 1978 r. w Warszawie z inicjatywy J[acka] Kuronia doszło do spotkania przedstawicieli czterech SKS-ów, mianowicie: krakowskiego, gdańskiego, poznańskiego i warszawskiego.

Organizatorem spotkania był warszawski SKS. Przedstawiciele poszczególnych SKS-ów zostali powiadomieni o spotkaniu w sposób zakonspirowany.

Tematem spotkania było wypracowanie wspólnych form działalności w nowym roku akademickim.

Dyskusja w toku spotkania [oparta] była na dokumencie opracowanym przez gdański SKS, który zawierał propozycję następujących działań:

- reorganizacja struktury ruchu w kierunku jego apolityczności (członkowie SKS mogą podejmować inicjatywy polityczne poza ramami SKS-u, bez ponoszenia odpowiedzialności przez SKS za ich indywidualne postawy);

- organizowanie działalności informacyjnej, samokształceniowej, formy dyskusji politycznej (TKN, L[atający] Uniwersytet], latające biblioteki);

- obrona represjonowanych studentów;

- produkcja i masowy kolportaż opracowań SKS-ów (szczególnie ukierunkowanie kolportażu na studentów I roku studiów);

- podjęcie akcji samokształceniowej w grupach licealistów;

- wzmożenie działalności na rzecz niezależnych samorządów studenckich;

- podjęcie kampanii w sprawie udostępniania literatury zastrzeżonej („resy");

- organizacja festiwali sztuki niezależnej;

- podjęcie kampanii w obronie Teatru Ósmego Dnia.

Uczestnicy spotkania nie podjęli końcowej uchwały czy rezolucji z uwagi na brak przedstawicieli SKS-ów ze Szczecina i Gdańska.

O odbytym spotkaniu J[acek] Kuroń informował osoby znane z postaw antysocjalistycznych.Źródło: AIPN, 0222/701, t. IV. k. 133-134.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)