komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 17 wrzesień 1978r.

Notatka służbowa inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzeli dotycząca spotkania członków SKS, tajne

W dniu dzisiejszym w klasztorze oo. dominikanów przy ul. Freta w Warszawie miało się odbyć spotkanie przedstawicieli poszczególnych SKS-ów z udziałem około 5-7 osób.

Celem tego spotkania miało być omówienie sprawy doprowadzenia na zjazd SKS-ów grup delegatów z poszczególnych województw. Zjazd ten zaplanowany został na 24 lub 31 IX 1978 r. w Warszawie. Z uzyskanych informacji wynika, że w spotkaniu dzisiejszym udział mieli wziąć:

- z Warszawy Piotr Kapczyński;

- z Gdańska Bożena Rybicka;

- z Poznania Jacek Kubiak;

- z Wrocławia Mariusz Wilk

oraz po jednej osobie z Krakowa i Szczecina.

W dniu 16 IX 1978 r. o godzinie 17.00 Wydział III-2 KS MO przekazał informację od TW ps. „Joanna", że miejscem spotkania nie będzie klasztor dominikanów, lecz mieszkanie J[acka] Kuronia lub inny punkt.

W dniu 17 IX 1978 r. Wydz[iał] IV Biura „B" poinformował, że J[acek] Kuroń nie opuszczał miejsca zamieszkania. Odwiedziła go jedynie Urszula Doroszewska, z którą przeprowadził rozmowę przed domem. Prowadzona obserwacja klasztoru dominikanów z punktów ukrytych nie stwierdziła, aby odbyło się tam spotkanie przedstawicieli SKS-ów.

W dniu 18 IX 1978 r. Wydział III KS MO ma uzyskać informacje z przebiegu spotkania od TW ps. „Joanna". Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, przebiegu spotkania oraz jego uczestników zostaną dokonane w dniu 18 IX 1978 r.Źródło: AIPN, 0222/701, t. IV, k. 76.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)