komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 16 czerwiec 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

W sprawie krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W związku z zamiarem zorganizowania przez krakowski SKS punktu informacyjnego dla dziennikarzy zachodnich towarzyszących Papieżowi w mieszkaniu Bogusława Sonika przeprowadzono przeszukanie w dniu 6 VI br., w wyniku którego zakwestionowano:

- 120 egz. plakatu z tekstem w języku angielskim i polskim o następującej treści:

„Studencki Komitet Solidarności.
Żądamy:

1. przestrzegania praw człowieka i obywatela;

2. udostępnienia środków masowego przekazu dla Kościoła;

3. niezależności nauki i zaprzestania represji wobec TKN;

4. wstrzymania represji wobec niezależnych działaczy społecznych;

5. zniesienia cenzury prewencyjnej."

- 209 egz. ulotek kierowanych do dziennikarzy w języku polskim wykonanych na powielaczu spirytusowym;

- 38 egz. ulotek w języku angielskim;

- 45 egz. pisma „Głos" w języku angielskim oraz około 200 egz. różnych innych wydawnictw anty socjalistycznych, a także 2 kg farby drukarskiej i 1 wałek do sitoramy.

Po przeszukaniu B[ogusław] Sonik został przewieziony do KW MO, gdzie przesłuchano go, a następnie przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą.

- Pomimo podjętych przeciwdziałań, w mieszkaniu B[ogusława] Sonika zorganizowany został punkt informacyjny. Wywiadów dla ekip dziennikarzy z RFN, Austrii, Holandii i USA udzieliła Róża Woźniakowska. Informowała ona dziennikarzy o założeniach programowych i działaniach SKS-u oraz odpowiadała na pytania związane z wizytą Papieża w Polsce.

- Członkowie wrocławskiego SKS-u rozpoczęli zbieranie podpisów pod tekstem listu adresowanego do przewodniczącego Rady Państwa i rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 5 członków zawieszonych w prawach studentów. Autorem listu jest L[eszek] Budrewicz. Do chwili obecnej zdołano zebrać 13 podpisów.

- W dniu 3 VI 1979 r. w Wałbrzychu zatrzymany został Krzysztof Grzelczyk — współpracownik Klubu Samoobrony Społecznej. Przy zatrzymanym zakwestionowano 99 egz. wydawnictw KSS „KOR". O zatrzymaniu Krzysztofa] Grzelczyka Piotr Starzyński poinformował Ankę Kowalską.

- W dniu 5 VI 1979 r. przybył do Wrocławia przedstawiciel krakowskiego SKS-u - Bronisław Wildstein. Celem jego pobytu było agitowanie aktywistów wrocławskiego SKS-u do wzięcia udziału w spotkaniu z dziennikarzami zachodnimi, organizowanym przez krakowski SKS. Około godz. 24.00 zatrzymano go i osadzono w areszcie; w godzinach wieczornych dnia 6 VI br. został zwolniony.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 190-192.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)