komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 18 października 1978r.

Pismo dyrektora Departamentu III MSW, gen. Adama Krzysztoporskiego, do szefa Zarządu Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, gen. Edwarda Taraty1, dotyczące zamiaru grupy działaczy SKS wyjazdu do CSRS, tajne

Departament III MSW jest w posiadaniu informacji, z których wynika, że w najbliższym okresie czasu zamierzają wyjechać do Czechosłowacji rzecznicy i sympatycy tzw. Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie:

1. Twardzik Barbara, c. Jana i Heleny, ur. 4 XII 1958 r. w Cieszynie, zamieszkała na stałe w Cieszynie, ul. [...] (czasowo zam. Kraków, al. 3 Maja 6), studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Świerz Łukasz, s. Lesława i Janiny, ur. 27 X 1956 r. w Krakowie, zam. Kraków, ul. [...], student Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Baran Józef, s. Błażeja i Zofii, ur. 22 IX 1955 r. w Krakowie, zam. Kraków-Zielonki 171, absolwent Akademii Ekonomicznej.

4. Kulik Ewa, c. Józefa i Marii, ur. 10 XI 1957 r. w Bochni, zam. Kraków ul. [...], studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Krajewska Anna, c. Stanisława i Symforozy, ur. 18 II 1956 r., w Krakowie, zam. Kraków, ul. [...], studentka Wydziału Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6. Mietkowski Andrzej, s. Wadima i Lii, ur. 21 IV 1956 r., w Moskwie, zam. Warszawa, ul. [...], czasowo, bez zameldowania żarn. w Krakowie, ul. [...], student Wydziału Mat[ematyczno]-Fiz[yczno]-Chem[icznego] Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie nie uczy się i niepracujący.

7. Meissner Jakub, s. Jana i Elżbiety, ur. 7 VI 1958 r. w Krakowie, żam. Kraków, ul. [...], obecnie nie uczy się i niepracujący.

8. Woźniakowska Róża, c. Jacka i Marii, ur. 13 IV 1954 r. w Krakowie, zam. Kraków, ul. [...], studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwaga: w dniu 15 bm. uzgodniono z naczelnikiem Wydziału III Departamentu III MSW, że zadania dla jednostek terenowych zostaną przekazane przez ww. jednostkę.

Odpowiedzialnym za realizację działań na terenie Warszawy jest naczelnik Wydziału III KS MO ppłk Andrzej Maj.Źródło: AIPN, 0222/701, t. IV. k. 185-186.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)