komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 5 października 1978

Szyfrogram naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW do naczelników Wydziałów III KW MO w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz naczelnika Wydziału III-l Komendy Stołecznej MO w sprawie przeciwdziałania poczynaniom SKS i TKN, tajneInformuję, że w dniu 11 X br. o godz. 10.00 odbędzie się w Wydziale III narada, na którą proszę oddelegować kierowników sekcji III.

Tematem narady będzie organizowanie operacyjnego przeciwdziałania na odcinku tzw. Studenckich Komitetów Solidarności i Towarzystwa Kursów Naukowych. Kierownicy grup powinni przybyć z przygotowanymi na piśmie wystąpieniami nt. stosowanych form i metod pracy operacyjnej na ww. odcinkach.Źródło: AIPN, 0222/701, t. III, k. 175.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)