komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 12 grudzień 1978r.

Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW ppłk. Stanisława Kabacińskiego do naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu dotyczące spotkania Mariusza Wilka z Jackiem Kuroniem, tajne specjalnego znaczenia

Posiadamy wiarygodne, sprawdzone informacje, że w dniu 2 grudnia 1978 r. przedstawiciel wrocławskiego SKS-u - Mariusz Wilk - spotkał się w Warszawie z Jackiem Kuroniem. W toku tego spotkania przedstawiciel Wrocławia poruszył sprawę utworzenia regionalnego funduszu na potrzeby SKS-u. J[acek] Kuroń wyraził pogląd, że społeczeństwo chętnie daje pieniądze, ale na konkretny cel, np. na „Biuletyny" czy druk innych materiałów, a nie formułę typu „SKS".
W dalszej części spotkania M[ariusz] Wilk twierdził, iż w SKS-ie wrocławskim działa pewna grupa ludzi skorych do gwałtownego działania, która z kolei odstrasza od działania szersze kręgi ludzi, którzy chcieliby pracować, ale w warunkach pełnej konspiracji i dyskrecji.
Obecnie - po ostatnim spotkaniu - sytuacja w SKS-ie wrocławskim uległa poprawie i zaistniała możliwość szerszego działania.
M[ariusz] Wilk mówił również o kłopotach organizacyjnych, o sytuacjach stwarzających antagonizmy, np. pomiędzy grupą piszących „Biuletyn" a tymi, co go robią.
Omawiając wpadkę kolporterów, sugerował, że we Wrocławiu wcześniej o tym wiedziano, bo ludzi zatrzymano zaraz na dworcu.
Rozmawiano też na temat zatrzymań w Warszawie delegatów na zjazd. J[acek] Kuroń wyraził zaniepokojenie, wskazując na łatwość rozwiązania języka (chodziło o podpisanie przez Ewę Zembalę oświadczenia, że na adresie w Warszawie znalazła się przypadkowo).


Źródło: AIPN, 0222/701, t. III. k. 219-220.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)