komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 26 styczeń 1979r.

Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW płk. Romualda Szczerbińskiego do naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu, tajne specjalnego znaczenia

W nawiązaniu do meldunku z dnia 12 I 1979 r., sprawa krypt. „Orędownicy", identyfikator nr 005538/77, w którym informacje zawarte wskazują na podejmowanie prób nawiązania kontaktów z obywatelami CSRS przez przedstawicieli SKS-u, proszę o pełne zabezpieczenie dopływu informacji (m.in. za pośrednictwem G[ranicznych] P[unktów] K[ontrolnych]) o wyjazdach figurantów na teren Czechosłowacji i NRD.

W miarę możliwości proszę o ustalenie bliższych danych pozwalających na zidentyfikowanie studentów Uniwersytetu Praskiego', z którymi kontaktował się Leszek Budrewicz, przebywając na terenie Czemiawy".Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 249
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)