komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 19 luty 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por, Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

Jacek Kubiak, rzecznik poznańskiego SKS-u, opracował oświadczenie poznańskiego SKS-u datowane [na] 8 II 1979 r. na temat rzekomego szykanowania uczestnika ROPCiO - Restytuta Staniewicza oraz Teatru Ósmego Dnia. W dalszej części oświadczenia podano informację o terminach i tematach dwóch najbliższych wykładów „latającego uniwersytetu". Oświadczenie zawiera ostrzeżenie przed dezinformującymi oświadczeniami odnośnie terminu i miejsca wykładu „l[atającego] u[niwersytetu]".

Podpisali je: Stanisław Barańczak, Małgorzata Bratek, Włodzimierz Fenrych, Lech Jankowski, Jaromir Jedliński, Jacek Kubiak, Andrzej Muller, Restytut Staniewicz i Janusz Zemer. Oświadczenie to wykonane na maszynie do pisania w ilości około 30 egzemplarzy kolportowane jest metodą „z ręki do ręki". - Po opublikowaniu w R[adiu] W[olna] E[uropa] oświadczenia wrocławskiego SKS-u z dnia 29 I br„, w którym wymienione były nazwiska dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, na wniosek dziekanów Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego władze uczelni podjęły decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec J[acka] Malca, R[enaty] Otolińskiej, M[ariusza] Wilka, W[iktora] Grotowicza i J[erzego] Ochmana — sygnatariuszy powyższego oświadczenia.

Podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest fakt zniesławienia przez nich pracowników naukowych uczelni.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 66-67.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)