komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 4 kwiecień 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- Jerzy Nowacki - członek KSS „KOR", działacz poznańskiego SKS-u odbywający aktualnie służbę wojskową w ramach S[zkoły] 0[ficerów] R[ezerwy] - przeniesiony został ze Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu do jednostki wojskowej w Słubicach. Fakt ten ograniczył kontakty figuranta ze środowiskiem wrocławskiego SKS-u, a także negatywnie wpłynął na jego psychikę.

Aktualnie J[erzy] Nowacki poprzez swoją żonę czyni starania o przeniesienie go do jednostki usytuowanej bliżej Poznania. Rozważa też możliwość symulowania tzw. choroby błędnikowej. O powyższych faktach poinformowano odpowiednią jednostkę WSW.

- W dniu 24 III br. przebywał w Poznaniu Jacek Malec, rzecznik wrocławskiego SKS-u. Spotkał się on z Jackiem Kubiakiem - przywódcą poznańskiego SKS-u, którego zapoznał z tekstem oświadczenia nawiązującego w swej treści do incydentów, jakie miały miejsce w mieszkaniu J[acka] Kuronia w dniu 21 III br. Treść oświadczenia sygnowały SKS-y: warszawski, wrocławski, krakowski i poznański.

- Włodzimierz Filipek - rzecznik poznańskiego SKS-u - w dniach 9-11 III br. przebywał na II Kongresie Studenckiego Ruchu Naukowego Polonistów W Katowicach. W swoim wystąpieniu w czasie obrad Filipek poruszył m.in. sprawę zatrudnienia absolwentów filologii polskiej, twierdząc, że istnieją w tym zakresie duże trudności. Jego wystąpienie nie wzbudziło większego zainteresowania słuchaczy. Figurant jest organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Sekcji Polonistycznych, który odbyć się ma w Poznaniu w dniach 25-27 III 1979. r Zjazd ten będzie zabezpieczony operacyjnie.

- Piotr Starzyński - rzecznik wrocławskiego SKS-u - czyni próby powołania do życia tzw. Wrocławskiego Klubu Dyskusyjnego Samoobrony Społecznej. Z propozycją złożenia podpisów pod deklaracją powołującą ww. klub zgłosił się do prof. Mirosławy] Chamieć i doc. B[olesława] Gleichgewichta. Wymienieni odmówili złożenia podpisów, uważając, że nie widzą potrzeby tworzenia tego rodzaju klubu. Jacek Kuroń wyraził aprobatę dla tej inicjatywy.

- W dniu 20 III br. w mieszkaniu Jacka Malca - rzecznika wrocławskiego SKS-u - Jan Lityński przeprowadził kolejny wykład półtoragodzinny „latającego uniwersytetu". W wykładzie uczestniczyło około 20 osób. Lityński omówił podłoże i uwarunkowanie wydarzeń marcowych na bazie sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w okresie od października 1956 r. do dnia 8 marca 1968 r.

Po wystąpieniu J[ana] Lityńskiego wywiązała się dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. następujące sprawy:

- podziały wewnątrzpartyjne w 1968 r.,

- związki wydarzeń marcowych z ruchami studenckimi Europy Zachodniej,

- rola J[acka] Kuronia i K[arola] Modzelewskiego w przygotowaniu wydarzeń marcowych oraz ich stosunek do sprawy narodowej,

- geneza nazwy „komandosi",

- rola rewizjonizmu w wydarzeniach marcowych.

J[an] Lityński w dniu następnym powrócił do Warszawy.

- W dniu 21 III br. przy ul. [...] we Wrocławiu Wiesław Kęcik i jego żona wygłosili kolejny wykład „latającego uniwersytetu", w którym uczestniczyło 11 osób.

W[iesław] Kęcik mówił o podłożu i rozwoju ruchów antysocjalistycznych w środowisku chłopskim, powstaniu „Uniwersytetu Ludowego", jego programie działania itp. Temat ten nie wzbudził większego zainteresowania słuchaczy.

Żona Kęcika omówiła swoje spostrzeżenia z pobytu w W[ielkiej] Brytanii. Podkreśliła duże zainteresowanie Polonii sprawami kraju, działalnością „opozycyjną" i wydawanymi w Polsce nielegalnymi wydawnictwa - mi. Uczestnicy spotkania ocenili je jako mało interesujące.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 126-128.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)