komentarzy: (0)   tekst


Wrocław, dnia 21 grudnia 1979r.
2.Ds.19/79
Z A Ś W I A D C Z E N I E

Zaświadcza się, że Ob. Krzysztof Grzelczyk był zatrzymany w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu w dniu 14.12.79 i przebywał od godziny 22.00 do godz. 18.00 w dniu 16 grudnia 1979r. Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w zakładzie pracy


ze zbiorów Krzysztofa Grzelczyka
skomentuj dokument

komentarze: (0)