30 rocznica powstania SKS-u we Wrocławiu 8-12-2007
Page 1 of 8