wtedy
 
obecnie (2007)

Krzysztof Grzelczykdata i miejsce urodzenia:03-07-1957 w Krośnie Odrzańskim
rzecznik SKS w latach:1978, 1979
współpracował z SKS-em od:1977
wówczas student:II-go roku politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
represje: wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, internowany w stanie wojennym 13 XII 1981 - 3 VII 1982  
figurant w sprawach (SOR):Kaskader, Wasale
ukończył:politologia, Uniwersytet Wrocławski
obecnie: bezrobotny, mieszka we Wrocławiu  


notka biograficzna:
Krzysztof Grzelczyk (1957). W latach 1978-79 rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, w 1979 współzałożyciel i rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu, w 1980 założyciel NZS w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1981 sekretarz redakcji Radia Solidarność. Od 1978 zajmował się kolportażem wydawnictw Nowej. Drukował ulotki. Współpracował z Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja. Autor tekstów w Biuletynie Dolnośląskim. Podczas stanu wojennego internowany, w latach 1985-1992 na emigracji w Kanadzie. Po powrocie do kraju m.in. kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia i dyrektor Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Interesuje się problemami Europy Wschodniej. Jest pomysłodawcą programu Wrocławski Most Solidarności, który umożliwia wzajemne kontakty młodzieży ze Wschodu i z Zachodu. Był zaangażowany w Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie, włącza się w działania na rzecz obrony praw człowieka na Białorusi. Od 21 XII 2005 do XII 2007 wojewoda dolnośląski.

wspomnienia: 


dokumenty: