Biuletyn Podaj Dalej nr 6
Biuletyn Podaj Dalej nr 6 strona 1


Biuletyn Podaj Dalej nr 6
Biuletyn Podaj Dalej nr 6 strona 2PODAJ DALEJ NR 6

Biuletyn Informacyjny SKS, Wrocław 14.01.1978.

Dnia 5 XII odbyło się na Uniwersytecie Wrocławskim spotkanie z prorektorem d/s studenckich doc. dr K. Fiedorem na temat "Sytuacja polityczna na naszej uczelni". Spotkanie wykazało masowy brak zainteresowania sprawami uczelni wśród studentów. Samo zorganizowanie spotkania jest dużym wydarzeniem i oby tego typu imprezy weszły do tradycji. Z jego przebiegu można wyciągnąć wniosek, że temat ten przekracza ramy dwugodzinnej dyskusji. Tego samego dnia zorganizowano na Uniwersytecie spotkanie z Kazimierzem Kąkolem, ministrem d/s wyznań. Zdążył on jedynie odpowiedzieć zdawkowo na kilka prostych pytań, tłumacząc się pośpiechem.
Z ulgą zawiadamiamy, że planowana decyzja władz dotycząca wstrzymania dopływu czasopism zagranicznych do polskich placówek naukowych (wywołująca niepokój środowisk naukowych) została cofnięta.
REPRESJE POLICYNE:
Po raz drugi SB przerwała spotkanie SKS o charakterze samokształceniowym (temat: współczesna literatura emigracyjna). W mieszkaniu Danuty Stołeckiej przeprowadzono rewizję oraz na kilka godzin zatrzymano 11 osób spośród obecnych na spotkaniu i usiłowano je nieformalnie przesłuchać. Następnie przeprowadzono dalsze rewizje w mieszkaniach: Marka Buraka, Wiktora Grotowicza (zabrano mu prywatne listy i rękopisy oraz Sołżenicyna "Archipelag Gułag") i Mariusza Wilka.
W dniach 14-16. I. usiłowano przesłuchać w KW MO: Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Danutę Stołecką, Cezarego Buźko, Kazimierza Sienkiewicza, Mariusza Wilka i Romana Kołakowskiego oraz współpracownika SKS Andrzeja Kosiaka. W ubiegłym miesiącu przesłuchiwano Danuta Szczepańską i Marka Buraka. Zgodnie z przysługującym im prawem wszyscy odmówili odpowiedzi. Przesłuchań dokonywał kapitan SB Bodnar.
Studencki Komitet Solidarności założył taśmotekę nagrań wykładów i imprez kulturalnych odbywających się poza zasięgiem cenzury. Po oddaniu własnej kasety, otrzymuje się ją w ciągu tygodnia z zamówionym nagraniem.

Oto aktualny stan taśmoteki:
Wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych:
Adam Michnik - Historia polityczna PRL, cz. I (60 min.)
Tomasz Burek - Literatura Socrealistyczna w Polsce. Polityka kulturalna i wydawnicza /60 min./
Edwar Łukawor - Modele gospodarki socjalistycznej; historia myśli ekonomicznej w PRL /60 min./
Jerzy Jedlicki - Przewodnie idee naszej epoki (75 min.)

Literatura i kultura:
Czesław Miłosz - Wieczór autorski w Centre de Dialogue, Paryż; 19?? Wprow. Artur Międzyrzecki (90 nin.)
Włodzimierz Wysocki - Nagrania nieoficjalne /60 min./
Jacek Kaczmarski - Wieczór w Salonie Kultury Niezależnej u Walendowskich", jesień 1978 /80 min./
Jan Krzysztof Kelus - Ballady autorskie i adaptacje balladowe wierszy S. Barańczaka
Czesław Miłosz - Wspomnienie Andrzejewskiego ze spotkań z Miłoszem, recytacje poety, Haliny Mikołajskiej, Macieja Rayzachera, ballady Stanisława Klawe do tekstów Miłosza - opr. Maciej Rayzacher /60 min./
Kazimierz Brandys - fragmenty powieści "Nierzeczywistość" (Niezależna Oficyna Wydawnicza), nagrane w ośrodku OO Redemptorystów w Paryżu w 1976 /60 min./

Ponadto:
Spotkania papieża Jana Pawła II z pielgrzymami polskimi w dniu inauguracji pontyfikatu
Wywiad z Rudim Dutschee - przywódcą studenckim w RFN z okresu końca lat 60-tych (w jęz. niemieckim)
Marek Siemek - Wykłady z materializmu dialektycznego na Uniwersytecie Warszawskim (4 godz.)

Niektóre adresy rzeczników SKS:
Leszek Budrewicz ul. Świdnicka 6/7, Jacek Malec Skarbowców 39, Mariusz Wilk Przestrzenna 8/6
Za redakcję Biuletynu: Leszek Budrewicz, Jacek Malec, Renata Otolińska.

ze zbiorów Jarosława Klimka skomentuj dokument

uwagi: (0)