Oświadczenie z dnia 15 maja 1978 r.
Oświadczenie z dnia 15 maja 1978 r.15 maja 1978

OŚWIADCZENIE


W dniach 26 i 27 kwietnia br. czterech rzeczników Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu: Leszek Budrewicz /III r. fil. pol./, Krzysztof Grzelczyk /II r. nauk polit./, Jerzy Ochman /II r. mat./ i Stanisław Siekanowicz /IV r. fil. klas./ zostało wezwanych do rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Władysława Zabielskiego. W trakcie rozmowy oświadczył on, że władze uczelni rozpoczęły postępowanie wyjaśniające w stosunku do wezwanych w związku z ich działalnością w niezależnym ruchu studenckim. Według rzecznika dyscyplinarnego konsekwencją postępowania byłyby rozprawy przed Komisjami Dyscyplinarnymi. Stwierdził, że mogą się one zakończyć relegacją studentów z uczelni. Jest to pierwszy przypadek, kiedy możliwość relegacji związana jest bezpośrednio i otwarcie z działalnością w Studenckim Komitecie Solidarności. Dotychczas kilkakrotnie podejmowano decyzje usunięcia studentów z uczelni w związku z tego rodzaju działalnością (Z. Pochitonow - AR Kraków, M. Grzywaczewski - ATK, R. Kruk - UW ), zawsze jednak formalnym pretekstem było niedotrzymanie terminów egzaminów i zaliczeń.
Postępowanie wykonawcze Komisji Dyscyplinarnych sprzeczne jest z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Studenci nie mają prawa powoływania obrońców, a rozprawy odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Postępowanie wyjaśniające w stosunku do rzeczników Wrocławskiego SKS-u zbiega się z nasileniem akcji policyjnych. W ciągu ostatniego roku akademickiego ustawicznie prowadzone były działania o charakterze represyjnym: przesłuchania i rewizje, rozprawy przed kolegiami d/s wykroczeń, zatrzymania, groźby i pobicia. Tego rodzaju praktyki zmierzające do rozbicia niezależnego ruchu studenckiego w naszym kraju nie doprowadzą do przerwania działalności Studenckich Komitetów Solidarności.

Studencki Komitet Solidarności w Gdańsku
Studencki Komitet Solidarności w Krakowie
Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu
Studencki Komitet Solidarności w Szczecinie
Studencki Komitet Solidarności w Warszawie
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu


ze zbiorów Gosi Babij
skomentuj dokument


uwagi: (0)