Oświadczenie z dnia 1 października 1978 r.
Oświadczenie z dnia 1 października 1978 r.Wrocław 1 X 78r.

STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI WE WROCŁAWIU


Oświadczenie


W czerwcu b.r. zostali skreśleni z listy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego dwaj rzecznicy Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu Marek Adamkiewicz i Marek Rospond. Byli oni studentami II roku fizyki, a od marca b.r. korzystali z urlopu dziekańskiego. Motywacja decyzji dziekana wydziału Mat.-Fiz.-Chem. prof. S. Wajdy jest następująca: w przypadku Marka Adamkiewicza - niespełnianie obowiązków studenta, działalność sprzeczna z regulaminem studiów i ślubowaniem studenckim oraz niegodna studenta postawa wobec prorektora Akademii Ekonomicznej doc. A. Liwacza, w przypadku M. Rosponda - niespełnianie obowiązków i niedotrzymanie ślubowania.
Absurdalność sytuacji, w której usuwa się studentów przebywających na urlopie dziekańskim jest oczywista. Zastanawia jednak fakt, że w tak "wyjątkowej" sytuacji nie udzielono obu studentom żadnych wyjaśnień dotyczących, postawionych zarzutów. "Niegodna studenta postawa wobec doc. A. Liwacza" polegała na tym, że M. Adamkiewicz zażądał zwrotu niezależnych wydawnictw skonfiskowanych przez prorektora. Konfiskata ta miała miejsce w trakcie prowadzenia przez M. Adamkiewicza tzw. "stolika" (punktu informacyjnego SKS-u) dla studentów Akademii Ekonomicznej.
Pozostałe zarzuty nie nogą być dyskutowane ze względu na swój ogólny charakter. Za tymi ogólnikami kryje się chyba główna przyczyna usunięcia obu studentów, a mianowicie ich działalność jako rzeczników SKS-u. Potwierdza to fakt, iż na kilka tygodni przed relegacją naszych kolegów dr Zabielski (członek Komisji Dyscyplinarnej) groził usunięciem z uczelni, za działalność w niezależnym ruchu studenckim, czterem innym rzecznikom wrocławskiego SKS-u.
Odwołania złożone przez M. Adamkiewicza i M. Rosponda zostały rozpatrzone negatywnie przez prorektora d.s. dydaktyki i nauczania doc. J. Cegłę, który niegdyś udzielał swojego gabinetu na przesłuchania studentów przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Zwracamy się do pracowników i studentów wyższych uczelni o przeciwdziałanie podobnym krzywdzącym decyzjom, będącym w rzeczywistości represją za głoszenie własnych, niezależnych przekonań. Należy przeciwstawiać się tego typu decyzjom, ponieważ tylko nasz zdecydowany protest może powstrzymać dalsze, bezpodstawne relegacje. Takie i temu podobne poczynania władz mające na celu osłabienie niezależnego ruchu studenckiego mają nie tylko konsekwencje moralne ale także mogą przyczynić się do wzrostu napięć w środowisku akademickim.

ZA KOMITET:

L. Budrewicz - fil. pol. ul. Świdnicka 6/7 tel. 312-65
M. Burak - filozofia
H. Gleichgewicht - PWSSP ul. Norblina 21
W. Grotowicz - fil. pol.
R. Kołakowski - fil. pol.
J. Malec - hist. sztuki
J. Ochman - matematyka
M. Wilk - fil. pol. ul. Przestrzenna 3/6 tel. 67-47-02


ze zbiorów Gosi Babij
skomentuj dokument


uwagi: (0)