Oświadczenie z dnia 29 stycznia 1979 r.
Oświadczenie z dnia 29 stycznia 1979 r.


Wrocław 29 I 1979 r.

O Ś W I A D C Z E N I E


Dnie 29 I 79 r. na terenie szeregu obiektów Uniwersytetu Wr. rozpowszechniano tekst będący rzekomo siódmym Biuletynem Informacyjnym "Podaj dalej" Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Tekst ten liczy trzy strony, opatrzony jest datą 28 I 79r. i podpisany nazwiskami Jacka Malca, Renaty Otolińskiej oraz inicjałami L.B.
Oświadczamy, że dopuszczono się tu fałszerstwa. Organizatorzy całej akcji posłużyli się opowiadaniem S. Mrożka pt. "Ostatni husarz", zmieniając w nim kilka drobnych szczegółów i zaznaczając na wstępie, że tekst dotyczy Leszka Budrewicza. Nie będziemy polemizować z treścią, zawartą w fałszywym nr. 7 B.I. "Podaj dalej". Na tym poziomie wszelka dyskusja jest niemożliwa. Chodziło po prostu o ośmieszenie i skompromitowanie naszego kolegi L. Budrewicza, studenta IVr. polonistyki, aktywnego działacza SKS-u. Organizatorzy fałszerstwa nie zawahali się też przed wykorzystaniem nazwisk redaktorów prawdziwego Biuletynu SKS-u Biorąc pod uwagę możliwość powtórzenia się podobnych akcji informujemy, że dokumenty SKS-u nie są rozpowszechniane anonimowo, a tylko przez działaczy i współpracowników SKS-u. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności tekstów podpisanych przez SKS prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi rzecznikami. Ich numery telefonów znaleźć można we wszystkich prawdziwych drukach SKS-u. Uważamy ponadto, że w interesie wszystkich studentów i pracowników naukowych, którym bliskie są ideały demokratyczne, leży zdemaskowanie organizatorów fałszerstwa. Posiadamy informacje o kilku osobach czynnie zaangażowanych w kolportaż fałszywego B. I. Są to m.in. pracownicy Instytutu Historycznego U. Wr. i działacze PZPR dr Marek Cetwiński i mgr Kamil Różewicz.
Prosimy o wszelkie dalsze informacje ne tren temat.

ZA KOMITET:

Wiktor Grotowicz - fil. poi. ul. Kraińskiego 12 m 3 tel. 331-29
Jacek Malec - hist. sztuki ul. Skarbowców 39
Jerzy Ochman - matematyka
Renata Otolińska - fil. pol.
Mariusz Wilk - fil. pol. ul. Przestrzenna 8 m 5, tel. 67-47-02

ze zbiorów Gosi Babij>
skomentuj dokument


uwagi: (0)