komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

1978 luty 24, Wrocław

Szyfrogram nr 486 naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Albina Zalewskiego do naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW dotyczący wyjazdu członków SKS do Krakowa,
tajne specjalnego znaczenia


["] Powołując się na rozmowę telefoniczną z z[astęp]cą dyrektora Departamentu] III MSW tow. płk. Walczyńskim, uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego br., w godzinach wieczornych zostali zatrzymani na 48 godzin przez komendę dzielnicową MO Wrocław Psie Pole do sprawy kryminalnej trzej rzecznicy wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności:
- Rospond Marek,
- Marek Adamkiewicz,
- Klimek Jarosław.
O w[yżej] wymienionych] posiadaliśmy informację, że noszą się z zamiarem wyjazdu na dzień 24 i 25 bm. do Krakowa. Według posiadanego rozpoznania następnymi osobami mogącymi wyjechać do Krakowa na dzień 25 bm. są: Filak Jerzy, rzecznik SKS-u, oraz Gleichgewicht Aleksander, obydwaj ubiegłoroczni absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego, inspiratorzy i założyciele wrocławskiego SKS-u.
Przez kierownictwa zakładów pracy, tj. "Megat-Dolmel" i Instytutu Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu, spowodowano konieczność ich przebywania w miejscu pracy w godzinach popołudniowych. Niezależnie od powyższego, wobec nich zastosowano obserwację przez Wydział "B". Przygotowano legendę na ich zatrzymanie przez funkcjonariuszy MO w wypadku zamiaru wyjazdu do Krakowa. Aktywnie współdziałający z SKS-em Piotr Starzyński został na dzień 24 bm. na godz. 12.00 wezwany do KD MO Wrocław Psie Pole celem złożenia wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci Andrzeja Ptaszyńskiego. Po wyjściu z KD MO będzie zabezpieczony przez wywiadowców MO, a w wypadku usiłowania wyjazdu do Krakowa zostanie zatrzymany pod odpowiednia legendą.
Rzecznicy wrocławskiego SKS-u Stanisław Siekanowicz i Juliusz Szymczak od 21 bm. przebywają poza Wrocławiem.
J[uliusz] Szymczak ma się udać do rodziców zamieszkałych w miejscowości Witaszyce, ul. [...], woj. kaliskie, natomiast St[anisław] Siekanowicz wyjechał do Grochowa. Aktualnie jednak w Głuchowie nie przebywa i jego miejsce pobytu nie jest nam znane.
Dokooptowany do składu rzeczników SKS Leszek Budrewicz przebywa we Wrocławiu i nie nosi się z zamiarem wyjazdu do Krakowa.
Według uzyskanych operacyjnie informacji ma on uczestniczyć w spotkaniu z prof. Amsterdamskim z Warszawy u prof. [Mirosławy] Chamcówny we Wrocławiu.

Źródło: AIPN, 0222/701, t. VI, s. 301-302.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  komentarze: (0)