wtedy
 
obecnie
notka biograficzna   wspomnienia   dokumenty

Stanisław Siekanowiczdata i miejsce urodzenia:14-01-1951 w Ownice, woj. lubuskie
rzecznik SKS w latach:1977, 1978
współpracował z SKS-em od:13-12-1977
wówczas student:IV rok filologii klasycznej U. Wr.
represje:kilkugodzinne zatrzymania, rewizje osobiste, grożenie relegacja z uczelni przez rzecznika dyscyplinarnego, kolegium za udział w zebraniu samokształceniowym marzec 1978; natomiast dotkliwsze represje były w Gorzowie Wlkp., gdzie osiedlił się po ukończeniu studiów: zwalniano go z każdej pracy krótko po zatrudnieniu; w stanie wojennym internowany, potem zarabia na zycie m. in. jako palacz w kotłowni, jego zona Halina usunięta z pracy jako nauczyciel Technikum Rolniczego w Kamieniu k. Gorzowa.  
figurant w sprawach (SOR):Orędownicy, Wasale
ukończył:U.Wr. filologia klasyczna - pracę mgr obronił grudzień 1978.
obecnie:ochroniarz w wieżowcu dla milionerów w Kanadzie oraz pomaga żonie w biznesie /dezynsekcja i deratyzacja/.  
kontakt:Adres: 18 Leavenworth Crescent, Toronto, Ontario, M9C 1T5
Tel. /416/695-0239
Fax /416/252-1911
e-mail: siekanowicz@hotmail.com  


notka biograficzna: 
1976 - współpracownik opozycji, kolporter m. in. wydawnictw Komitetu Obrony Robotników; 1977 - współzałożyciel i rzecznik SKS Wrocław; od początku 1979 r. w Gorzowie Wlkp., gdzie m. in. dostarcza pismo "Robotnik" do dużych zakładów regionu; po Sierpniu 80 pomaga zakładać MKZ "Solidarność" w tym regionie, potem do stanu wojennego jest pracownikiem "Solidarności Wiejskiej" Regionu Gorzowskiego /prowadzi biuro i redaguje biuletyn/; internowany w stanie wojennym przez 5 mies.; po wyjściu z internowania wykorzystuje swe dawne kontakty opozycyjne oraz kontakty z rolnikami "Solidarności Wiejskiej" na rzecz pomocy podziemiu solidarnościowemu, m. in. podziemna drukarnia, zamaskowana przez niego w wiejskim gospodarstwie k. Dębna /obecnie woj. Zach.-pomorskie/ została zlikwidowana przez SB dopiero w 1984 r. Od r. 1985 mieszka w Toronto w Kanadzie, gdzie m. in. był redaktorem naczelnym polonijnych tygodników: "Echo" 1992-94 oraz "Glos Polski" 1999-2001. Liczne publikacje w tych dwoch pismach, a także w torontonskiej "Gazecie", chicagowskim "Dzienniku Związkowym" i australijskim "Tygodniku Polskim".

wspomnienia: 


dokumenty: 
  • Szyfrogram nr 486 naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Albina Zalewskiego do naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW dotyczący wyjazdu członków SKS do Krakowa
  • Szyfrogram nr 599 zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Edwarda Zarzyckiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący spotkania przedstawicieli SKS z Warszawy i Wrocławia
  • Informacja operacyjna spisana ze słów TW ps. "Retman"
  • Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 2 Ds.19/79, prokurator Andrzej Kaucz