komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Wrocław4 marzec 1978r.


Szyfrogram nr 595 naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Albina Zalewskiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący spotkania członków SKS,
tajne


"O godz. 17.45 grupa wrocławskich członków SKS-u w składzie:
spotkała się w mieszkaniu przy ul. [...], a następnie przeszli do mieszkania przy ul. [...]. O godz. 20.22 Starzyński przeprowadził rozmowę telefoniczną z mieszkanką Warszawy o imieniu Bogusława, tel. 24-22-53. Z rozmowy między nimi wynika, że planowana jest jakaś inicjatywa. Akcja sterowana przez Warszawę. Starzyński prezentuje w rozmowie postawę, jakby był nieco zrezygnowany, i stara się przekonać swoją rozmówczynię, że Wrocław chyba odstąpi. Komunikuje jej o zatrzymaniu trzech studentów polonistyki. Bogusia stara się przywołać go do porządku i mówi, iż należy trzymać się planu. Przekonuje go także, "że nie należy załamywać [się] nawet w wypadku, gdy ta "inicjatywa" nie wyjdzie. W trakcie rozmowy ustalono w efekcie, iż nie ma zmiany planu."
Uwzględniając sytuację, jaka się kształtuje w środowisku eskaesowskim we Wrocławiu, posiadane informacje i wyniki rozpoznania, nasze działania operacyjne koncentrujemy na aktywnej kontroli trzech głównych figurantów, tj. Gleichgewichta, Rosponda i Budrewicza.
W ramach naszych działań operacyjnych przewidujemy bieżącą obserwację ich poczynań i paraliżowanie negatywnych inicjatyw.

Źródło: AIPN, 0222/701, t. VI. k. 320
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  komentarze: (0)