wtedy
 
obecnie
notka biograficzna    wspomnienia    dokumenty    kontakt    galeria

Sławomir Bogdan Najnigierdata i miejsce urodzenia:19-04-1958 w Kowarach
rzecznik SKS w latach:1979, 1980
współpracował z SKS-em od:1977
wówczas student:I rok Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
represje:Kilkukrotne zatrzymania na 48 godzin (od 1978 r. we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Warszawie) i rewizje, internowany 14 XII 1981 - 23 VII 1982  (Wrocław, Grodków, Brzeg)
figurant w sprawach (SOR):Wasale, Dyrektor (od 1985)
ukończył:mgr inż. fizyk (Podstawowe Problemy Techniki Politechniki Wrocławskiej, 1983),
ekonomista (Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, absolutorium 1989 r.)
obecnie:przedsiębiorca, mieszka w Wysokiej koło Wrocławia


kontakt: 
e-mail:snajnigier@epf.pl 
tel.:+48 601 28 69 71 
adres:52-200, Wysoka (k. Wrocławia), ul. Cisowa 7 


notka biograficzna: 
Działalność społeczna:
W latach 1977 -1989 działacz opozycji demokratycznej, organizator niezależnego ruchu studenckiego i edukacyjnego. Na podstawie zaświadczenia nr 452/07 Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu ( BU Wr. III-5532-WP 5746 (7)/06 z dnia 12 lutego 2007 r.) ma status osoby pokrzywdzonej w rozumieniu art.6 ustawy o IPN.
 • W latach 1977- 1980 działacz Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Organizator struktur SKS na terenie Politechniki Wrocławskiej. Rzecznik SKS (1979) . Redaktor wydawnictwa niezależnych - redagował pisma SKS: "Podaj dalej" (1978-1980) i Akademickiego Pisma Informacyjnego (1979-1980) oraz "Zgrzyt"(1978). Autor artykułów w prasie niezależnej. Jeden z organizatorów sieci kolportażu wydawnictw niezależnych.

 • W latach 1980- 1984 r. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Założyciel i pierwszy Przewodniczący TKZ NZS we Wrocławiu, współtwórca NZS Politechniki Wrocławskiej (legitymacja nr 1), redaktor kilku niezależnych pism studenckich NZS, współpracownik pierwszej redakcji pisma ZR NSZZ "Solidarność" " Z dnia na dzień", koordynator kilku akcji studenckich wspierających NSZZ "S", uczestnik strajku 13-12-1981, internowany za działalność w ruchu studenckim ( grudzień 1981 - lipiec 1982), aktywny uczestnik podziemnego zarządu NZS, współredaktor niezależnych pism studenckich, wydawca książek niezależnych, współpracownik podziemnej RKS "Solidarności" i "Solidarności Walczącej", wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa

 • członek Dolnośląskiej Rada Edukacji w latach 1984-1989, niezależnej instytucji edukacyjnej, w ramach której prowadził działalność edukacyjną, samokształceniową i wydawniczą • działalność zawodowa:

 • Wiceprezes i prezes spółki "Inelcons" Sp. z o.o, Wrocław (1989-1990)

 • Członek Zarządu Miasta Wrocławia (1990-1992)

 • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1992-1993)

 • Właściciel firmy "City Consulting" (1994)

 • Wiceprezydent Wrocławia (1994-1997)

 • Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (1997-2000)

 • Pełnomocnik Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. ds. Inwestycji infrastrukturalnych w Regionie (2000-2002)

 • Wiceprezydent Wrocławia (od 2002 do 2007).

 • Współwłaściciel firmy "City Consulting S. Najnigier Spółka jawna"


 • działalność polityczna:

 • Radny Rady Miejskiej Wrocławia pierwszej kadencji (1990-1992),
 • Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pierwszej kadencji (1998-2002),
 • Członek Unii Wolności (1984-2001) i Platformy Obywatelskiej (od 2001)
 • wspomnienia:  
 • wspomnienia 01


 • dokumenty: 
 • Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 2 Ds.19/79, prokurator Andrzej Kaucz