Lista dokumentów z IPN

 
dok001
24-02-1978
Szyfrogram nr 486 naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Albina Zalewskiego do naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW dotyczący wyjazdu członków SKS do Krakowa publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok002

 
Marek Adamkiewicz, karta z kartoteki członków SKS publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok003

04-03-1978
Szyfrogram nr 599 zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Edwarda Zarzyckiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący spotkania przedstawicieli SKS z Warszawy i Wrocławia publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok004

05-03-1978
Szyfrogram nr 595 naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Albina Zalewskiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący spotkania członków SKS publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok005

08-03-1978
Informacja operacyjna opracowana na podstawie stenogramu wypowiedzi TW ps. "Ojo" sporządzona przez kpr. Jerzego Janowa publikowane: "Kryptonim Wasale"..
dok006

08-03-1978
Szyfrogram nr 630 zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Edwarda Zarzyckiego do dyżurnego Departamentu III MSW dotyczący zamierzeń działaczy SKS i planowanych przedsięwzięć operacyjnych publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok008

13-03-1978
Pismo naczelnika Wydziału V Departamentu IV MSW ppłk. Stefana Ostapińskiego do naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące udaremnienia wykorzystania pomieszczeń duszpasterstw akademickich we Wrocławiu przez działaczy SKS publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok028

18-03-1978
Informacje dla KW MO we Wrocławiu o istnieniu biblioteki wrocławskiego SKS-u opracowana przez naczelnika wydz. III dep. III MSW R. Szczerbiński nie było publikowane
dok009

11-04-1978
Stenogram relacji TW ps. "Ojo" publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok007

15-04-1978
Pismo przewodnie zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Leszka Niemca do naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW, dotyczące przejętych u członków SKS materiałów publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok010

17-05-1978
Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Leszka Niemca do naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące odezwy O samorządach oraz osób. które weszły w skład samorządu studenckiego na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim publikowane: "Kryptonim Wasale"..
dok032

07-06-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS. opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok011

08-06-1978
Informacja operacyjna sporządzona na podstawie doniesienia TW ps. "Aleksander Hołyński" publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok030

08-07-1978
Lista figurantów, których zdjęcia przesłano do Wydz. III Departamentu III MSW w Warszawie. nie było publikowane
dok027

02-08-1978
Przekazanie do Wydz. III Dep. III MSW czterech egzemplarzy Biuletynu Informcyjnego Nr 1 SKS we Wrocławiu. nie było publikowane
dok012

15-09-1978
Informacja operacyjna spisana ze słów TW ps. "Retman" publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok034

17-09-1978
Notatka służbowa inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzeli dotycząca spotkania członków SKS, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok013

20-09-1978
Plan zabezpieczenia operacyjnego Międzynarodowych Spotkań Teatru i Sztuki Otwartej we Wrocławiu w dn. 20 września - 8 października 1978 r. opracowany przez starszego inspektora Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Jana Sterpowicza publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok029

10-1978 ??
Schemat organizacyjny wrocławskiego SKS-u nie było publikowane
dok035

01-10-1978
Informacja operacyjna opracowana przez TW ps. „Return". tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok033

01-10-1978
Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli czterech SKS w dniu 29 września 1978 r., tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok039

05-10-1978
Szyfrogram naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW do naczelników Wydziałów III KW MO w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz naczelnika Wydziału III-l Komendy Stołecznej MO w sprawie przeciwdziałania poczynaniom SKS i TKN, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok038

07-10-1978
Informacja operacyjna opracowana na podstawie donosu TW ps. „Aleksander Hołyński" na temat wrocławskiego SKS, sporządzona przez ppłk. Mariana Kieszkowskiego, tajne specjalnego znaczenia publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok037

18-10-1978
Pismo dyrektora Departamentu III MSW, gen. Adama Krzysztoporskiego, do szefa Zarządu Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, gen. Edwarda Taraty1, dotyczące zamiaru grupy działaczy SKS wyjazdu do CSRS, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok025

16-11-1978
Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim "ORĘDOWNICY" publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok040

12-12-1978
Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW ppłk. Stanisława Kabacińskiego do naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu dotyczące spotkania Mariusza Wilka z Jackiem Kuroniem, tajne specjalnego znaczenia publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok041

22-01-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok042

24-01-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzcie, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok045

26-01-1979
Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW płk. Romualda Szczerbińskiego do naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu, tajne specjalnego znaczenia publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok044

30-01-1979
Meldunek operacyjny dot. działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok043

1-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok046

9-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok047

12-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok048

19-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por, Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok049

21-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok050

27-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału IIl Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok051

29-02-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok052

1-03-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok053

9-03-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok054

4-04-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok055

9-04-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok056

12-04-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok057

18-04-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok058

30-05-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok059

2-06-1979
Wyciąg informacji uzyskanej ze źródła krypt. „Anita" w dniu 1 czerwca 1979 r., tajne specjalnego znaczenia publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok036

16-06-1979
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok031

15-08-1979
Informacja o osobach zaangażowanych w dzialalność wrocławskiego SKS-u będących jednocześnie członkami SZSP opracowana przez zastępcę Naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu L. Niemiec nie było publikowane
dok026

1979
Plan działań operacyjnych wobec elementów antysocjalistycznych Wrocławia w okresie rozpoczęcia nowego roku akademickiego 1979r. publikowane: "Kryptonim Wasale"...
dok014

29-01-1982
Postanowienie o wyłączeniu, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok015

30-01-1982
Postanowienie o przekazaniu, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok016

30-01-1982
III Dsn 9/82/Wr VI Pismo do Prokuratury Generalnej, prokurator Edmund Nasiadek (Naczelnik Wydziału Karnego)) niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok017

27-02-1982
Postanowienie o wyłączeniu, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok018

27-02-1982
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 2 Ds.19/79, prokurator Andrzej Kaucz niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok019

02-03-1982
Wniosek do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok020

02-03-1982
Wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyki, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok021

02-03-1982
Wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok022

02-03-1982
Wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście, sprawa 2 Ds.19/79, prokurator Czesław Kremis niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok023
03-03-1982
IV Pismo do Prokuratury Generalnej, sprawa III Dsn 9/82/Wr.VI, prokurator Edmund Nasiadek (Naczelnik Wydziału Karnego) niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
dok024

15-03-1982
IV Pismo do Prokuratury Generalnej, sprawa III Dsn 9/82/Wr.VI, prokurator Edmund Nasiadek (Naczelnik Wydziału Karnego) niepublikowane, teczka Jarosława Klimka
   
    

Lista dokumentów z prywatnych archiwów

 
24-02-1978 Pokwitowanie przyjęcia przedmiotów do depozytu aresztu - Jarosław Klimek prv0002
13-03-1978 Wezwanie na "wywiadówkę" do Dziekanatu Mat.-Fiz.-Chem. studentów: Jarosława Klimka i Jerzego Ochmana prv0001
21-04-1978
[Rozmiar: 419 bajtów]
wezwanie do rzecznika dyscyplinarnego Krzysztofa Grzelczyka prv0004
22-06-1978
[Rozmiar: 419 bajtów]
Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania mieszkania Krzysztofa Grzelczyka prv0005
14-12-1979
[Rozmiar: 419 bajtów]
Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania mieszkania Krzysztofa Grzelczyka prv0006
21-12-1979
[Rozmiar: 419 bajtów]
Zaświadczenie o zatrzymaniu na 48 godz. Krzysztofa Grzelczyka prv0003